Bezpieczne płatności elektroniczne – jak to zorganizować?

Rozważny sprzedawca powinien przed podpisaniem umowy pochylić się dłużej nad tym, co szczegółowo oferuje dostawca rozwiązań i urządzęń do akceptowania bezpiecznych płatności elektronicznych. Pozwoli to uniknąć wielu problemów.

Dostawca

Płatności elektroniczne, płatności bezgotówkowe – oba te terminy odnoszą się

do niematerialnych przepływów pieniężnych, gdzie do klasycznej relacji sprzedawca – kupujący dochodzi co najmniej jeden dodatkowy podmiot – dostawca usług płatniczych. Niezależnie, czy sprzedaż następuje w punkcie handlowym istniejącym „w realu” z użyciem terminala płatniczego (ang. point of sale terminal – POS), czy w sklepie internetowym, pośrednik – agent rozliczeniowy (dostawca usługi płatniczej) – zapewnia od strony technicznej przekazanie środków za zakup od kupującego do sprzedawcy. Jak w każdej sytuacji, gdy powierzamy obcemu podmiotowi nasze pieniądze, należy się przed wszystkim przyjrzeć kim jest dostawca i co oferuje.

W pierwszej kolejności należy zbadać w jakim kraju ma siedzibę  oraz jakiemu prawu i sądom poddaje umowę o świadczenie usług płatniczych. Prawo inne niż polskie może być

w wielu przypadkach dla przedsiębiorcy niemiłym zaskoczeniem, zaś poddanie sprawy zagranicznym sądom w razie sporu jest utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń przeciwko dostawcy. „Narodowość” dostawcy zaś może stanowić istotną informację o zwyczajach we współpracy biznesowej.

Kolejnym elementem jest wielkość i pozycja rynkowa dostawcy. Choć doświadczenie pokazuje, że więksi agenci rozliczeniowi nie zawsze gwarantują jakość usługi na najwyższym poziomie oraz najlepsze ceny to , z drugiej strony, są bardziej przewidywalni w przebiegu współpracy niż początkujący dostawcy.

Przebieg i funkcjonalność usługi

Przedsiębiorcy planujący korzystać z terminala POS powinni sprawdzić czas przeciętnego wprowadzenia danych i autoryzacji płatności w systemie i zweryfikować czy  urządzenie pozwala na intuicyjną i prostą obsługę, szczególnie istotną w razie częstej rotacji kasjerów. Istotne jest również to z jakimi kartami oraz aplikacjami terminal współpracuje oraz czy umożliwia płatność nie tylko kartami czipowymi i magnetycznymi, ale również  zbliżeniowymi oraz urządzeniami mobilnymi. W każdym wypadku sprzedawca powinien się dowiedzieć, jakie jest najstabilniejsze dostępne połączenie z systemem dostawcy oraz czy oprogramowanie urządzenia POS jest kompatybilne z kasami i oprogramowaniem, które stosuje w swoim sklepie. Dla niektórych punktów interesującym rozwiązaniem służącym podniesieniu ich atrakcyjności jest umożliwienie usługi cashback, czyli wypłaty w sklepie gotówki z rachunku klienta. Następnie, należy ustalić na jakich warunkach i w jakim czasie dostawca gwarantuje serwis urządzenia.

W przypadku sklepów internetowych uwaga powinna skupić się na kilku elementach. Pierwszym jest paleta możliwych metod płatności, obejmujących najczęściej kartę płatniczą, zwykły przelew bankowy (gdzie kupujący samodzielnie wprowadza dane) oraz najpopularniejszą opcję, czyli tzw. pay-by-link, w której system po zalogowaniu się przez klienta do serwisu bankowego uzupełnia dane przelewu oraz informacje o dostawcach instrumentów płatniczych z którymi są podpisane umowy.  Oczywiście, im więcej metod płatności oferuje dostawca, tym szersza jest grupa potencjalnych klientów sklepu.

Drugim elementem jest przejrzystość i prostota procedury płatności dokonywanej przez kupującego. Powoduje ona, że kupujący, w jej trakcie, nie zmieni zdania co do zakupu. Trzecim jest  funkcjonalny panel administracyjny dla sprzedawcy, umożliwiający przejrzysty wgląd w przebieg transakcji oraz pozwalający, w zależności od oferty dostawcy i swoich potrzeb, określać sposób wypłat.

Ostatnim elementem jest system zabezpieczenia transferu danych. Dostawca powinien zapewniać klientom sprzedawcy przekazywanie danych za pośrednictwem szyfrowanego połączenia (adres rozpoczynający się od „https://”) uniemożliwiającego innym podmiotom wgląd w podawane podczas płatności dane.

Warunki i odpowiedzialność stron

Na współpracę pomiędzy sprzedawcą a dostawcą składa się wiele warunków dodatkowych, takich jak rozkład odpowiedzialności za ryzyko związane z płatnościami. Należy również

z uwagą prześledzić postanowienia umowy dotyczące procedury reklamacyjnej np. jeden z dostawców płatności dla e-sklepów przewiduje, że w razie niezgłoszenia reklamacji transakcji przez sprzedawcę w ciągu 14 dni od kiedy zauważył lub mógł z łatwością zauważyć jej wadliwość, traci on wszelkie roszczenia z tego tytułu. Mając na uwadze okoliczność, że umowy z dostawcami są wielostronicowe i zawierają liczne zastrzeżenia umowne, zalecane jest skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy.

O ile w przypadku płatności bezgotówkowych z użyciem terminala POS środki są przelewane z reguły bezpośrednio na konto sprzedawcy, to przy płatnościach internetowych powinien on sprawdzić jak przebiega i w jakim terminie jest dokonywana wypłata środków z konta dostawcy na jego konto.

Opłaty

Na koniec pozostaje ustalenie, jakie jest wynagrodzenie dostawcy za powyższe warunki. 

W większości wypadków jest to ustalane prowizyjne, w przypadku płatności internetowych rozciąga się na poziomie 1,9 – 2,9 % wartości transakcji w zależności od wartości miesięcznych płatności bezgotówkowych oraz wielkości i branży sprzedawcy. Przedsiębiorca decydujący się na płatności bezgotówkowe powinien zapoznać się z tabelą opłat i prowizji dostawcy celem przeanalizowania innych kosztów takich jak opłata reklamacyjna, opłata serwisowa czy abonament za korzystanie z usługi płatniczej.