Koniec zakazu przedpłaty dla przedsiębiorstw białoruskich

Polskie przedsiębiorstwa, wybierając warunki płatności podczas negocjacji umów eksportowych z kontrahentami nie są już związane ograniczeniami dotyczącymi zakazu przedpłaty dla przedsiębiorstw białoruskich. 12 maja br. Bank Narodowy Republiki Białorusi. zniósł ograniczenia dotyczące prowadzenia przez osoby prawne, będące rezydentami Białorusi płatności zaliczkowych w ramach importu towarów. Decyzja znajduje się w Uchwale Banku Narodowego nr 277 z dnia 5 maja 2015 roku, która 12 maja b.r. została oficjalnie opublikowana w Krajowym Prawnym Internet Portale Republiki Białorusi. „Decyzja została podjęta w celu zapewnienia dodatkowej dynamiki prowadzonych działań po harmonizacji dewizowego ustawodawstwa w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej” – wyjaśnia Bank Narodowy. Powyższe działania są zgodne z zaleceniami misji Międzynarodowego Funduszu Dewizowego, a co za tym idzie przyczynią się do podwyższenia aktywności gospodarczej i polepszenia warunków prowadzenia biznesu na Białorusi.

Do tej pory na Białorusi działały ograniczenia dotyczące możliwości dokonania przedpłaty za towar, w związku z czym przedsiębiorstwa zagraniczne, w tym z Polski narażały się na ryzyko niedopłaty towaru przez swojego kontrahenta białoruskiego, ponieważ były zmuszone dokonywać dostawy towaru na podstawie odroczonego terminu płatności.