Ważne zmiany w niemieckim prawie pracy

Z początkiem kwietnia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad wypożyczania pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (Zeitarbeit).

Od 1 kwietnia wejdzie w życie uchwalona 10 października 2016 r. przez niemiecki Bundestag ustawa zmieniająca przepisy o wypożyczaniu pracowników. Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie dotyczące delegowania pracownika do danego przedsiębiorcy na okres maksymalnie 18 miesięcy. Warto podkreślić, że na obliczenie wskazanego okresu pracy w danej firmie, nie będzie miała wpływu zmiana agencji która pracownika faktycznie zatrudnia. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których pracownicy zatrudnią się w innej agencji pracy tymczasowej, po to aby kontynuować prace w dotychczasowej firmie.

Powyższe przepisy maja na celu ochronę sytuacji pracowników, gdyż po przekroczeniu okresu 18 miesięcy pracy u klienta agencji pracy tymczasowej, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zawarcia umowy o pracę bezpośrednio z pracownikiem.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzane przepisy wpłynął na funkcjonowanie agencji pracy tymczasowych w Niemczech, gdyż te chcą uniknąć automatycznego nawiązania stosunku pracy z wypożyczanymi przez nie pracownikami, będą zawierać umowy na krótsze okresy czasy z danymi klientami oraz będą prowadziły rotację pracowników pomiędzy swoimi klientami. Nie można jednak wykluczyć, że dojdzie również do zwiększonej liczny zwolnień pracowników tymczasowych zapobiegających przejęciu ich przez klientów.

Ponadto ustawa wprowadza zrównanie sytuacji płacowej pracowników tymczasowych z pracownikami zatrudnionymi bezpośrednio u przedsiębiorcy. Na zmianę warunków wynagradzania ustawa daje 9 miesięcy od dnia zatrudnienia, z pewnymi wyjątkami w poszczególnych branżach.

 

Autor: Oskar Gostomski – Adwokat prawa niemieckiego