Ukraina coraz bliżej strefy wolnego handlu z Unią Europejską.

18 września 2013 r. Gabinet Ministrów Ukrainy jednogłośnie zatwierdził tekst umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przeważająca część umowy dotyczy strefy wolnego handlu, która przewiduje likwidację lub istotne zmniejszenie opłat celnych dla 95% towarów, którymi handlują pomiędzy sobą strony umowy. Eksperci zapowiadają zwiększenie zysków dla podmiotów gospodarczych działających w branży rolniczej oraz spożywczej (szczególnie eksport-import cukru i zbóż, produkcja drobiu). Polskie i  ukraińskie przedsiębiorstwa rozpoczęły już działania  zmierzające do nawiązania kontaktów w świetle wprowadzenia w życie umowy o strefie wolnego handlu.