Rosja: Zmiany w przepisach wspólnotowych dotyczących kraju pochodzenia towaru

Rada Federacji (izba wyższa parlamentu rosyjskiego) zaakceptowała projekt ustawy federalnej o ratyfikacji Protokołu dotyczącego zmian do Porozumienia w sprawie Reguł określenia kraju pochodzenia towarów we Wspólnocie Niepodległych Państw z dnia 20 listopada 2009 r. Protokół wprowadza zmiany do Wykazu wymogów, operacji produkcyjnych i technologicznych, przy spełnieniu których towar uważany jest za pochodzący z tego kraju, w którym przesłanki te miały miejsce.