Rosja: Zmiany w przepisach prawa cywilnego regulujących instytut pełnomocnictwa.

Od 1 września 2013 r. weszły w życie kolejne zmiany do kodeksu cywilnego. W poprzedniej regulacji pełnomocnictwa była ustanowiona reguła, zgodnie z którą pełnomocnictwo mogło być wydane na okres nieprzekraczający trzech lat. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami pełnomocnictwo może być wydanie na dowolny okres do czasu gdy pełnomocnictwo nie zostanie cofnięte.