Rosja: Wyłącznie deklaracje elektroniczne VAT

Od 1 stycznia 2014 r. podatnicy rosyjskiego VAT zobowiązani są do składania do urzędów skarbowych deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej (art. 174 ust. 5 kodeksu podatkowego). Zgodnie z art. 119.1. kodeksu podatkowego za niedopełnienie wymogu formy elektronicznej podatnikowi grozi mandat w wysokości 200 rubli.