Rosja: Upadłość z winy wspólnika lub członka organu spółki

Ustawą z dnia 28.06.2013 r. nr 134- ФЗ o zmianie niektórych ustaw Federacji Rosyjskiej w zakresie przeciwdziałania niezgodnym z prawem operacjom finansowym do rosyjskiego prawa upadłościowego zostało wprowadzone domniemanie, zgodnie z którym uważa się, że upadłość osoby prawnej nastąpiła na skutek działań lub braku działań osób mających wpływ na podjęcie decyzji Dłużnika. Reguła ta jednak obowiązuje w razie spełnienia jednej z przesłanek wskazanych w ustawie.