Gruzja, Mołdawia, Ukraina: umowy stowarzyszeniowe szansą dla unijnych firm

27 czerwca 2014 r. Gruzja i Mołdawia podpisały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. W tym samym dniu drugą część umowy stowarzyszeniowej z UE, dotyczącą kwestii gospodarczych, podpisała Ukraina. Pierwszą, polityczną część umowy, Ukraińcy podpisali już w marcu.

Podpisane umowy są w istocie programem reform, które powinny wdrożyć powyższe państwa w celu dostosowania swoich standardów do obowiązujących w krajach UE. Umowy mają doprowadzić m.in. do stopniowego znoszenia ceł między UE a Gruzją, Mołdawią i Ukrainą oraz do dostosowania obowiązującego w tych państwach prawa (w tym norm i standardów obowiązujących w różnych sektorach gospodarki) do wymogów unijnych. Najważniejsze części umów stowarzyszeniowych to zapisy o utworzeniu strefy wolnego handlu.

Umowy stanowią niewątpliwe ułatwienie dla unijnych (a więc i polskich) przedsiębiorców działających na rynkach wschodnich. Obok korzyści związanych ze zniesieniem ceł warto wspomnieć o  harmonizacji norm prawnych, która sprawi, że prowadzenie interesów w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie stanie się łatwiejsze i bardziej przewidywalne dzięki zmniejszeniu ryzyk prawnych w obrocie gospodarczym.