Białoruś: Zmiany w procedurze prowadzenia działalności budowlanej w Republice Białorusi

Rozporządzenie prezydenta Republiki Białorusi z 14 dnia stycznia 2014 r. nr 26 „O środkach w celu doskonalenia działalności budowlanej” przewiduje znaczące zmiany do procedury prowadzenia działalności budowlanej, w tym wprowadzono obowiązkowe kwalifikowanie firm budowlanych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie spółki będą musiały przejść przez ten proces. Firmy, które zamierzają wykonywać budowy pierwszej klasy złożoności, powinny przejść procedurę kwalifikowania przed dniem 1 kwietnia 2014 . Rola organizacji kwalifikującej będzie przypisana do Republikańskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „Belstroytsentr”, który wcześniej zajmował się kwestią licencjonowania.
Rozporządzenie również zaostrzyło tryb przyznawania działek na budowę.