Białoruś: Nowy Regulamin w sprawie procedury otwierania i działalności przedstawicielstw spółek zagranicznych

Od 1 stycznia 2014 weszła w życie Uchwała Rady Ministrów z dnia 31.12.2013 r. nr 1189, która zatwierdziła Regulamin w sprawie procedury otwierania i działalności w Republice Białorusi przedstawicielstw spółek zagranicznych. Zezwolenie na otwieranie przedstawicielstwa jest wydawane przez MSZ na termin 3 lat z możliwością przedłużenia jego obowiązywania w tym samym terminie.
Przedstawicielstwo zagranicznej spółki handlowej co do zasady mogą być otwarte tylko dla realizacji przez przedstawicielstwo w imieniu i na zlecenie reprezentowanej przez niego spółki działalności o charakterze przygotowawczym i pomocniczym (badanie rynków towarowych, badanie możliwości dla inwestycji).