„Wirtualne umowy blokujące moce przyłączeniowe”, artykuł autorstwa mec. Agnieszki Chilmon na łamach CIRE.PL

Od 11 września 2013 roku w Polsce funkcjonują przepisy nakładające na strony umów o przyłączenie do sieci obowiązek dostosowania umów do wymagań określonych w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. Obowiązkiem tym objęte są umowy, na podstawie których nie zrealizowano przyłączenia do sieci, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Link do artykułu:

http://cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fwirt_umowy_blokuja.pdf