Warto budować renomę znaku towarowego.

Renomę znaków towarowych tworzy się w działach sprzedaży, promocji i marketingu. Aby skutecznie ją budować należy mieć rozłożony na lata plan zarządzania portfelem własnych znaków towarowych.

O sukcesie przedsiębiorstwa decydują konsumenci. Firmy konkurując ze sobą, opracowują oferty produktów bardziej korzystne dla klientów niż te, które mogą zaproponować konkurenci. Wydawać by się mogło, że samo zdefiniowanie potrzeb klientów, wybranie odpowiednich cech produktów oraz znalezienie korzyści wystarczy, by firma skutecznie sprzedawała swoje towary. Nic bardziej mylnego. Każdy z przedsiębiorców wie, że stwierdzenie B. Franklina: „Zrób tylko znakomitą łapkę na myszy, a świat sam znajdzie drogę do twoich drzwi” nie sprawdza się w obecnej gospodarce. Dzisiaj, aby produkt stał się wyjątkowy, przedsiębiorca musi skutecznie wpłynąć na percepcję konsumentów. Renomowany znak towarowy może okazać się niezwykle skutecznym elementem tego wpływu. W literaturze biznesowej uważa się, że elementem kluczowym każdej sprzedaży jest korzyść, jaką otrzymuje konsument po nabyciu towaru. Analizując jednak aspekt nabywania odzieży, na której widnieje renomowany znak towarowy, łatwo zauważyć, że motywem zakupu nie są tylko korzyści wynikające z jakości, czy wizualnej atrakcyjności towaru, lecz rozmaite emocje, jakie towarzyszą konsumentowi, gdy używa on takiego produktu. Dlatego warto przy opracowywaniu planów marketingowych, sprzedażowych i promocyjnych przedsiębiorstwa mieć na uwadze konieczność włączenia do nich elementów zarządzania znakami towarowymi. Każdy przedstawiciel handlowy oprócz opanowanych technik sprzedaży, powinien mieć niezbędną wiedzę dotycząca znaków towarowych firmy i podczas rozmów handlowych z klientami budować w ich umysłach renomę znaków, zwłaszcza, że może być to element decydujący o zawarciu kontraktu handlowego. Budowie renomy pomaga prawo. W myśl przepisów Ustawy prawo własności przemysłowej, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Prawnym punktem odniesienia może być także Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której definiuje się czyn nieuczciwej konkurencji, jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ochrona renomowanych znaków towarowych na podstawie tego przepisu ma miejsce, przede wszystkim w wypadku pasożytnictwa, kiedy inny przedsiębiorca wykorzystuje renomę do promocji własnych znaków, ograniczając w ten sposób koszty promocji i reklamy oraz w sytuacji tzw. „rozcieńczania renomy”, gdy w skutek działań naruszyciela renomowany znak towarowy traci indywidualność. Wspomnieć także należy o możliwości dochodzenia prawa na podstawie Kodeksu cywilnego oraz wysunięcia roszczeń z tytułu prawa autorskiego. Nie ulega wątpliwości, że każdy przedsiębiorca powinien jak najszybciej rozpocząć budowę renomy własnego oznaczenia. Historia ostatnich lat pokazuje, że renomowany znak towarowy stanowić może jeden z najważniejszych elementów wartości firmy, pomimo, że obecnie nie zajmuje istotnego miejsca w oficjalnych bilansach. Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście obecnego spowolnienia gospodarczego, gdy w dobie oszczędności warto wykorzystać wszelkie metody, skuteczne do zwiększenia sprzedaży. Na zakończenie warto dodać, że budowanie renomy znaków towarowych to zadanie czasochłonne i przeznaczone dla profesjonalistów. Niewielu jednak przedsiębiorców wie, że pierwszy etap tego zadania już wykonało, poprzez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, w skutek decyzji Urzędu Patentowego. Teraz ważne: są plan i konsekwencja w działaniu.