W jaki sposób wyegzekwować od wspólnoty zmianę najemcy sklepu?

W jaki sposób można wyegzekwować od wspólnoty zmianę najemcy sklepu w naszym budynku. Wraz z kilkoma mieszkańcami nie jestem zadowolona z tego, że w sklepie sprzedawany jest alkohol. Wolałabym, aby było ciszej obok domu, bez awantur i wybryków amatorów wyskokowych trunków. Jak to zmienić?

Odpowiedź:
Sprawy związane z zarządem nieruchomością wspólną reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903). Zmiana najemcy sklepu związana będzie z podjęciem przez wspólnotę stosownej uchwały. Ustawa ta w kwestii dotyczącej podejmowania decyzji związanych z wykonywaniem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w spółdzielniach odsyła do art. 199 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93). Stanowi on, że do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Dla swej skuteczności zgoda musi być wyrażona w formie uchwały właścicieli lokali. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Dlatego też zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, jaką jest wynajmowany określonemu najemcy sklep, wymaga podjęcia stosownej uchwały przez współwłaścicieli. Współwłaściciele mogą więc decydować komu i na jakich zasadach najlepiej wynająć nieruchomość.