UEFA wie jak bronić swoich interesów

Od dłuższego czasu wiadomo, że dzisiejszy sport profesjonalny to przede wszystkim wielki biznes, a ten z kolei potrzebuje zawsze odpowiedniego zaplecza i zabezpieczenia prawnego. Z konsekwencji tego faktu doskonale zdają sobie również sprawę włodarze UEFA. Każdy kolejny turniej EURO organizowany przez UEFA cieszy się jeszcze większą popularnością i przynosi ogromne zyski, między innymi dla tego, że prawnicy pracujący dla tej federacji zarówno w jej centrali w szwajcarskim Nyonie, jak również zewnętrzni doradcy prawni tej organizacji powoływani w poszczególnych jurysdykcjach, potrafią coraz lepiej zabezpieczyć jej interesy. Jednymi z najcenniejszych aktywów jakie posiada UEFA w związku z organizowanym turniejem są oprócz praw do transmisji spotkań odbywających się w ramach tego wydarzenia, wyłączne prawa do posługiwania się logo turnieju oraz innymi związanymi z nim znakami towarowymi zabezpieczonymi przez tą federację poprzez ich rejestrację. Tak więc nikt oprócz podmiotów, które już zawarły bądź zawrą z UEFA umowę na komercyjne korzystanie z takich znaków towarowych, nie będzie miał prawa do jakiegokolwiek posługiwania się nimi. Trzeba też w tym miejscu zaznaczyć, że determinacja UEFA w ściganiu podmiotów wykorzystujących bez jej zgody odpowiednich znaków jest bardzo duża, gdyż w grę wchodzi również ochrona tych podmiotów, które płacą za możliwość sponsorowania EURO naprawdę ogromne pieniądze. Warto też podkreślić, że bezprawnie używając a nawet wywołując skojarzenia (tzw. ambush marketing) ze znakami towarowymi związanymi z EURO, nie można powoływać się na nieznajomość faktu ich rejestracji, gdyż zgodnie z art. 228 ust. 4 Prawa własności przemysłowej istnieje domniemanie, że treść wpisów w odpowiednich rejestrach jest znana każdemu.