Podatkowy kamień z serca polskich przedsiębiorców na Ukrainie

20 października Rada Najwyższa Ukrainy znowelizowała budzący wśród przedsiębiorców wiele kontrowersji Kodeks Podatkowy. Polscy przedsiębiorcy prowadzący biznes na Ukrainie mogą odetchnąć z ulgą. Wprowadzone zostały zmiany dotyczące m. in. uproszczonego trybu opodatkowania oraz prowadzenia księgowości dla firm. Udało się osiągnąć kompromis pomiędzy władzą a przedsiębiorcami, wyraźnie ułatwiający życie tym ostatnim.

Reguły gry dla przedsiębiorców stosujących uproszczony tryb opodatkowania były modyfikowane już od 12 lat – nic więc dziwnego, że nie odpowiadały one realiom gospodarczym panującym na Ukrainie, zwłaszcza w warunkach kryzysu. Dlatego w celu stymulowania rozwoju przedsiębiorczości zdecydowano się na wprowadzenie zmian dających nadzieję na biznesowe przeżycie w trudnych czasach. Teraz polscy przedsiębiorcy należący do jednej z czterech grup będą mogli skorzystać z uproszczonego trybu opodatkowania.

  • osoby fizyczne o rocznym poziomie dochodów poniżej 150 tys. UAH (1 UAH = 0,3962 PLN), niezatrudniające własnych pracowników i których działalność polega wyłącznie na prowadzeniu handlu na rynkach zorganizowanych oraz świadczeniu usług komunalnych;
  • osoby fizyczne o rocznym poziomie dochodów nieprzekraczającym 1 mln UAH i zatrudniające do 10 pracowników;
  • osoby fizyczne, których roczne dochody nie przekraczają 3 mln UAH, a liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 20 osób;
  • osoby fizyczne lub osoby prawne o poziomie dochodów nieprzekraczających 5 mln UAH i zatrudniające do 50 osób.

Zwiększono górny limit dochodu umożliwiający skorzystanie z uproszczonej formy opodatkowania (dla osób fizycznych – z 500 tys. do 3 mln UAH, dla osób prawnych – z 1 mln do 5 mln UAH). Wprowadzono stawkę procentową podatku dla płatników uproszczonego systemu podatkowego: 3% od dochodu dla osób fizycznych z dochodem do 3 mln UAH, pod warunkiem odprowadzania podatku VAT, 5% od dochodu – bez odprowadzania VAT (dotychczas takiej regulacji nie było). Zniesiono ograniczenia dla osób fizycznych – płatników uproszczonego systemu podatkowego, dotyczące włączania do kosztów wydatków ponoszonych na zakup towarów (prac, usług). Osoby fizyczne korzystające z uproszczonego systemu podatkowego otrzymały prawo do uzyskania statusu płatnika VAT. Została zniesiona 50-procentowa nadpłata do stawki podatku ryczałtowego za każdego pracownika najemnego (dotychczas stawka podatku była zwiększana o 50% za każdego takiego pracownika). Wprowadzono również możliwość prowadzenia przez pierwsze trzy kategorie płatników uproszczonego systemu podatkowego, tj. jedynie księgi dochodów i wydatków (brak konieczności posiadania kasy fiskalnej).
W przypadku podpisania przez Prezydenta Ukrainy – a wszystko wskazuje na to, że tak się stanie w najbliższym czasie – zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.


Podstawa prawna:
Ustawa Ukrainy o wniesieniu zmian do Kodeksu Podatkowego Ukrainy oraz innych aktów prawnych Ukrainy, dotyczących uproszczonego systemu opodatkowania, ewidencji i sprawozdawczości