NewConnect szansą dla przedsiębiorstw

NewConnect powstał, aby stać się alternatywną możliwością pozyskania kapitału przez dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa i przeznaczony jest dla powstających lub młodych firm – posiadających status spółki akcyjnej, bądź komandytowo-akcyjnej, o relatywnie niskiej kapitalizacji, działających przede wszystkim w sektorach tzw. nowych technologii: IT, media elektroniczne, biotechnologia, energia alternatywna itp., opartych głównie na aktywach niematerialnych.

Formalności i koszty debiutu na NewConnect są niższe w porównaniu z rynkiem regulowanym GPW, m.in. nie jest konieczne sporządzanie prospektu emisyjnego. Mniejsze są także obowiązki informacyjne ciążące na emitentach: raporty kwartalne są nieobowiązkowe i nie ma wymogu audytowania raportów półrocznych.

Spółki obecne na tym rynku mogą też wybrać stosowane standardy rachunkowości. Specyfika NewConnect powoduje, że inwestycje w papiery wartościowe notowanych tam spółek są obciążone większym ryzykiem, ale jednocześnie pozwala liczyć na większe stopy zwrotu. Rynek ten stwarza nowe możliwości pozyskiwania kapitału dla firm, przeciwstawiając temu względnie niewielkie konieczne nakłady, związane z kosztami debiutu i notowań. Stanowi on miejsce bardzo dobrej ekspozycji i rozpoznawalności firmy dla inwestorów oraz taniej formy promocji.

NewConnect pod względem płynności obrotowi liczby debiutów wyróżnia się wśród innych alternatywnych platform europejskich (drugie miejsce w Europie według badania IPO Watch Europe PwC 2009). Notowanych jest na nim obecnie ponad 100 spółek, a kolejne firmy przygotowują się do debiutu w najbliższych tygodniach.