Nasi eksperci o bezpieczeństwie prowadzenia biznesu za granicą

Zapraszamy na konferencje pt. „Jak skutecznie zabezpieczyć działalność zagraniczną firmy”, organizowane przez HSBC Bank Polska S.A. oraz KUKE S.A. Jesteśmy partnerem seminariów, z których pierwsze już 12 października.

Konferencje to projekt skierowany do firm prowadzących lub planujących międzynarodowy biznes, w tym również na rynkach wschodnich. Cykl spotkań poświęcony będzie temu, jak minimalizować ryzyko i maksymalizować korzyści, prowadząc działalność biznesową za granicą. Eksperci z naszej Kancelarii wystąpią z prelekcjami poświęconymi specyfice kontraktów handlowych z podmiotami z takich krajów jak: Rosja, Ukraina czy Kazachstan. Seminaria obejmują swoim zasięgiem pięć polskich miast.

Kalendarz spotkań:

  • Gdańsk – 12.10.
  • Poznań – 13.10.
  • Katowice – 14.10.
  • Rzeszów – 19.10.
  • Lublin – 20.10.

Tematyka prelekcji:

  • Specyfika kontraktów handlowych ze Wschodem
  • Rodzaje zabezpieczeń transakcji eksportowych
  • Finansowanie handlu zagranicznego
  • Waga informacji w handlu międzynarodowym

Przygotowaliśmy dla Państwa pulę specjalnych zaproszeń.

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w konferencji w wybranym mieście, prosimy o przesłanie e-maila z informacją pod adres: konferencja@chwp.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 6 października.