Mecenas Jarosław Chałas panelistą debaty na temat przyszłości rynku usług prawnych

Mecenas Jarosław Chałas, Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Chalas i Wspólnicy uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat przyszłości rynku usług prawnych. Debatę zorganizowała Gazeta Prawna w dniu 16 października 2007 r., a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele znanych na polskim rynku kancelarii prawnych. Głosy panelistów dotyczyły możliwości rozwoju określonych specjalizacji prawnych, zróżnicowania rynku, przyszłości jednoosobowych kancelarii i kancelarii sieciowych. Mecenas Jarosław Chałas podkreślał, iż nieuchronna jest specjalizacja kancelarii, którą już można zauważyć na rynku. Zwracał także uwagę na zmieniającą się sytuację w przepisach dotyczących reklamy usług prawnych.