Kompleksowe kontrole UOKiK u przedsiębiorców w roku 2016

kompleksowe_kontrole_uokik_w_2016

W związku z upływem ponad roku obowiązywania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Prezes UOKiK oficjalnie zapowiedział przeprowadzenie kompleksowych kontroli u przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich praw konsumentów.

Ustawa o prawach konsumenta weszła w życie w dniu 25 grudnia 2015 roku. Istotnie zmieniła ona przede wszystkim zasady zakupów przez Internet oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Przez dotychczasowy rok jej obowiązywania, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) otrzymywał zgłoszenia od konsumentów, którzy zarzucali przedsiębiorcom nieprzestrzeganie ich praw.

Z otrzymanych zgłoszeń wynika, że głównymi ”grzechami” przedsiębiorców są (i) nieprzestrzeganie prawidłowej procedury rozpatrywania reklamacji, (ii) nieprzestrzeganie wymogu uzyskania od konsumenta wyraźnej zgody na wszelkie dodatkowe płatności, (iii) nie informowania o wzorze formularza umożliwiającego odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, (iv) nieprzyznawania konsumentom prawa zwrotu towaru przecenionego, (v) braku zwrotów kosztów przesyłki zwróconych towarów, a także (vi) zakreślenie tylko 10 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy.

Sankcje wobec przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie ustawy

Konsekwencje niestosowania lub niepoprawnego stosowania przepisów ustawy o prawach konsumenta mogą narazić przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości do 10 % obrotu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, w tym o audycie pod kątem zgodności działań przedsiębiorców z ustawą o prawach konsumenta, prosimy o kontakt z autorem.

Autor:
Marcin Paczewski
Radca prawny, Szef Departamentu Prawa Konkurencji i Antymonopolowego w Kancelarii Chałas i Wspólnicy
T. +48 22 438 45 45
M. mpaczewski@chwp.kz