Kijowscy prawnicy o reformie podatkowej na Ukrainie

Od 1 kwietnia przedsiębiorstwa prowadzące biznes na Ukrainie czekają kolejne zmiany. Nasi prawnicy z kijowskiego oddziału, w związku z uchwalonym Kodeksem Podatkowym, poddali nadchodzące modyfikacje analizie.

Różnorodne zagadnienia systemu podatkowego uchwalone w nowym Kodeksie, omówiono w trakcie seminarium „Reforma podatkowa 2011. Perspektywy i ryzyko dla biznesu”, które odbyło się 22 lutego 2011 roku. Eksperci oddziału kijowskiego, mec. A. Kolotiy oraz doradca podatkowy L. Parkhomenko, zaprezentowali pozytywne i negatywne kwestie podatkowe, które mają swoje odzwierciedlenie w nowym Kodeksie Podatkowym, zwłaszcza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i VAT.

W ocenie naszych fachowców, w zakresie opodatkowania dochodów nierezydentów wprowadzone zmiany są pozytywne (stawka podatku jest obecnie jednakowa zarówno dla rezydentów jak i nierezydentów). Jeśli chodzi o podatek VAT, wprowadzony został nowy mechanizm zwrotu tego podatku płatnikom (szczególnie nowy system automatycznego zwrotu VAT oraz kary finansowe dla urzędów skarbowych za jego przeterminowany zwrot i odmowę w przyjęciu sprawozdawczości podatkowej).

Prawnicy Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy zostali zaproszeni do uczestnictwa w seminarium w roli ekspertów przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie.