Kiedy wliczać w koszty wydatki na utrzymanie mieszkania – odpowiedź eksperta

Kupiłem stare mieszkanie, wyremontowałem oraz przygotowałem do wynajmu prywatnego na zasadach ogólnych. Od kiedy mogę wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i amortyzować oraz wliczać w koszty wydatki na bieżące utrzymanie?

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych), środkami trwałymi są m.in. stanowiące własność podatnika budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością. Środki te mogą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub oddane do używania na podstawie umowy np. najmu czy dzierżawy.

Środki trwałe podatnik wpisuje do ewidencji środków trwałych, określając ich wartość początkową. W odniesieniu do nabytego mieszkanie, tj. lokalu będącego odrębną własnością, wpisu dokonuje się w momencie jego nabycia. Wartością początkową będzie zasadniczo cena nabycia lokalu. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zasadniczo począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku wprowadzono do ewidencji.

Wydatki na bieżące utrzymanie mieszkania mogą być zaliczane do kosztów już od momentu nabycia nieruchomości. Należy podkreślić, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, nieruchomości będące przedmiotem opodatkowania zawsze wykazują potencjalny związek z przychodami podatnika. Podatnik może bowiem w każdej chwili podjąć decyzję o ich sprzedaży, wydzierżawieniu lub wynajmie generującymi przychody lub też o bezpośrednim wykorzystaniu w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nawet zatem w okresie, w którym brak jest bezpośredniego powiązania przedmiotu opodatkowania z przychodami podatnika, tj. w okresie, w którym mieszkanie nie będzie wynajmowane, nieruchomość stanowi źródło potencjalnych przychodów w przyszłości. Dlatego też, w każdym przypadku można zaliczyć opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jako koszty związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa, a zatem stanowiące koszty uzyskania przychodów.

Jeżeli chodzi o wydatki na remont nieruchomości, mogą one być uznane za bieżące koszty lub też, jako ulepszenie środka trwałego, podwyższyć jego wartość początkową. Zaliczenie wydatków na remont do właściwej kategorii zależy od charakteru remontu. Aby wydatki podwyższyły wartość początkową, od której będzie amortyzowana dana nieruchomość, remont musi polegać na ulepszeniu środka trwałego np. wymianie okien, drzwi, wstawieniu lub wyburzeniu ścian, wstawieniu instalacji. Drobne prace, jak np. odmalowanie mieszkania, będą natomiast stanowiły wydatki zaliczane do bieżących kosztów utrzymania.

Podstawa prawna:
Art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych