Jakie mogą być zagrożenia związane z przyjęciem spadku?

Spadek to nie tylko prawa majątkowe, które dziedziczone są po zmarłym, lecz także jego długi. Wyjątek stanowią prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami, albowiem te do spadku nie należą. Przyjmujący spadek zobowiązany jest w szczególności pokryć koszty pogrzebu spadkodawcy (w zakresie przyjętego w danym regionie zwyczaju), koszty postępowania spadkowego, zaspokoić roszczenia o zachowek, jak również wykonać polecenia i zapisy.