Jak uniknąć pomyłek we wniosku o e-dotacje dla firm?

Od początku funkcjonowania unijne dotacje przeznaczone dla firm stały się prawdziwym hitem. Najczęściej z finansowego wsparcia UE korzystają młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w przyszłościowej branży e-usług. Warto wiedzieć, jak nie popełnić elementarnych błędów.

Większość z przedsiębiorców skarży się na zbyt wolny tryb rozpatrywania ich wniosków. Głównym problemem jest to, czy proponowane przez przedsiębiorców projekty na rozwój biznesu dostaną unijne wsparcie i kiedy pieniądze wpłyną na firmowe konto. Początkowo przewidziano dwa terminy składania formularzy o unijny zastrzyk gotówki: marzec i październik. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiedziało, że na firmy czekają dwa konkursy, więc każdy będzie miał szansę na pozyskanie środków na własny pomysł e-biznesu. W chwili obecnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego mówi, że odbędzie się tylko jeden konkurs, którego termin jeszcze nie został ustalony. Obecnie o wsparcie w Działaniu 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka mogą się starać wyłącznie małe, stosunkowo młode firmy, które na rynku działają krócej niż 12 miesięcy. Tymczasem szacuje się, że przedsiębiorcy mogą czekać na podpisanie umowy o wypłatę unijnego wsparcia nawet ponad rok. Do tego należy doliczyć okres, przez który firma oczekuje na informację, czy wygrała konkurs. Jeśli te dwa wydarzenia są od siebie mocno oddalone w czasie, to przedsiębiorstwo może zmienić status i awansować np. z kategorii małych firm do średnich. Wtedy traci prawo do korzystania z dotacji. Postulat zlikwidowania rocznego progu istnienia firmy jest podnoszony od dawna. Teraz musi on zostać w odpowiedni sposób wpisany do przygotowywanej noweli rozporządzenia o udzieleniu e-dotacji. Dodatkowo procedura ubiegania się o unijne pieniądze jest mocno sformalizowana, co rodzi wiele trudności. W praktyce do najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów należą:

  • nieopieczętowanie lub niepodpisanie wszystkich stron wniosku – przed oddaniem wniosku najlepiej jest więc wiele razy sprawdzić czy podpisy i pieczątki znajdują się na wszystkich stronach wniosku;
  • nieponumerowanie stron – duża liczba stron w dokumentach, zwłaszcza przy projektach budowlanych, które wymagają załączenia dokumentacji budowlanej i kosztorysów powoduje sytuację, w której np. jedna ze stron nie została ponumerowana, przez co wniosek w całości posiada złą numerację;
  • pozostawianie pustych pól w załącznikach – wszystkie pola zamieszczone w załącznikach powinny być wypełnione. Nawet, gdy dane pole nie dotyczy naszego projektu musimy to dokładnie napisać w załączniku, zwykle używając do tego formuły „nie dotyczy”.
  • niewystarczające uzasadnienie projektu – w polu „cel projektu” trzeba zdefiniować podstawowy cel, jaki ma zostać osiągnięty dzięki realizacji inwestycji. Firmy definiują jako cele projektu np. podniesienie konkurencyjności na rynku poprzez wprowadzenie nowej usługi.
  • niezgodności finansowe pomiędzy wnioskiem aplikacyjnym a biznesplanem – bardzo często budżety finansowe przedstawione we wniosku i biznesplanie znacząco się różniły.

Wskazane wyżej błędy wynikają w większości z niedopatrzenia. Dlatego staranność i dokładność to dwie elementarne rzeczy, o których zawsze powinien pamiętać wnioskodawca.