Jak należy ubierać się do pracy?

Pracodawca coraz częściej wymaga od pracownika nienagannego stroju, który podkreśla jego profesjonalizm, co ma również istotny wpływa na ogólny i pozytywny wizerunek firmy. Schludny i elegancki wygląd dotyczy każdego pracownika. Błędnym przekonaniem jest, iż dotyczy on tylko tych osób, które na co dzień mają kontakt z klientami firmy. Zarówno Kodeks pracy, jak i przepisy wykonawcze do kodeksu nie odnoszą się do kwestii stroju jaki pracownik ma nosić w pracy. Kodeks pracy reguluje jedynie kwestię odzieży roboczej. Jednakże odzież roboczą należy odróżnić od ubrania jakie – wedle wymogów pracodawcy – winni nosić pracownicy w pracy. Odzież pełni bowiem przede wszystkim funkcję ochronną oraz ma zapobiegać zniszczeniu lub zabrudzeniu odzieży własnej pracownika. Natomiast wymagany prze pracodawcę strój nie będący odzieżą roboczą ma, co do zasady, charakter reprezentacyjny i służy kreowaniu wizerunku firmy. Ponieważ k.p. milczy na temat ubioru pracownika w pracy, postanowienia dotyczące zasad ubierania się pracowników pracodawca może wprowadzić do regulaminu pracy. Częstym jednak przypadkiem jest, iż w regulaminie pojawią się tylko lakoniczne wskazówki typu: kobiety powinny nosić spódnice i żakiety, mężczyźni garnitury i krawaty. Niektórzy pracodawcy umieszczają dokładne opisy stroju bądź wprowadzają uniformy z logo firmy. Pracownik, który nie stosuje się do wymagań dotyczących stroju, może narazić się na karę porządkową wskazaną w art. 108 k.p. Stosownie bowiem do przepisu art. 108 § 1 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy pracodawca może zastosować karę upomnienia lub nagany. Nawet jeśli w regulaminie pracy jest zastrzeżony określony ubiór pracowników lub zakaz noszenia się w zbyt swobodny sposób, naruszenie tych obowiązków nie powinno jednak być podstawą do zwolnienia. Należy dodatkowo podkreślić, iż w zależności od rangi i stanowiska danego pracownika oraz okoliczności sprawy, jeżeli jego niestosowny ubiór spowodowałby istotne naruszenie interesów firmy, jej renomy lub utratę strategicznego klienta, to wtedy w grę mogłoby wchodzić też rozwiązanie z tą osobą umowy o pracę.