IV Dzień Otwarty Zamówień Publicznych

Mec. Anna Piecuch, Szef Departamentu Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego, po raz kolejny wśród najlepszych specjalistów z zamówień publicznych.

24 marca 2011 r., w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWSBiA w Warszawie, odbył się IV Dzień Otwarty Zamówień Publicznych. Mec. Piecuch, wraz z innymi najbardziej cenionymi ekspertami z kraju, wzięła udział w wykładach oraz merytorycznych dyskusjach poświęconych tematyce zamówień.
W trakcie wydarzenia omawiane były najbardziej newralgiczne kwestie z obszaru prawa zamówień publicznych. Jedno z najważniejszych w Polsce spotkań branży zamówieniowej rozpoczęła dyskusja plenarna: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – przeszkoda czy instrument pomocny przy udzielaniu zamówień publicznych. Propozycje zmian w kontekście planowanej nowelizacji w 2011 r. Tradycyjnie, część spotkania została poświęcona na dyskusję z uczestnikami i udzielanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania.

Mec. Piecuch, posiadająca bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze zarówno zamawiających jak i wykonawców omawiała kwestie związane m.in. z ryzykiem związanym z uchwaleniem nowej przesłanki wykluczenia wykonawcy.
W IV Dniu Otwartym wzięła udział bardzo duża liczba zarówno wykonawców jak i zamawiających, przedstawicieli administracji publicznej, w tym pracowników Działów Zamówień Publicznych oraz Działów Inwestycji z instytucji publicznych (ministerstw, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich, centralnych, miejskich, skarbowych, gmin, sądów, prokuratury, instytutów i innych).