e- book: Zmiany w zamówieniach publicznych – nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców

Ostatnia „duża” nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych weszła w życie dnia 19 października 2014 r. i wprowadziła kilka istotnych i mniej istotnych zmian. Jak to bywa w życiu, część zmian należy ocenić pozytywnie, a co do pozostałej reszty wyszło jak zwykle, czyli ustawodawca chciał dobrze.

Pobierz treść