Co może dać przedsiębiorcy Catalyst?

Catalyst to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych. Emitentem na rynku Catalyst są: w przypadku obligacji korporacyjnych – podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowo-akcyjnej, a jeśli chodzi o tzw. obligacje komunalne – jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa).

Emisje wprowadzane na Catalyst powinny stać się przedmiotem zainteresowania inwestorów. Emitent, decydując się na upublicznienie swojej emisji m.in. na rynku Catalyst, realizuje następnie obowiązki informacyjne, budując tym samym swoją wiarygodność jako dłużnika na rynku finansowym, co bezpośrednio zapewnia inwestorom niezbędny poziom wiedzy o spółce i jej sytuacji, a więc zmniejsza ryzyko inwestycyjne. Zwiększona wiarygodność, promocja i dostęp do inwestorów powodują w perspektywie, że dana spółka w przyszłości będzie mogła pozyskiwać środki łatwiej i szybciej oraz na korzystniejszych warunkach.

Notowanie na Catalyst to znakomita okazja do promocji spółki jako przedsiębiorstwa działającego nowocześnie, korzystającego z innowacyjnych instrumentów finansowych. Szacuje się, że obligacje komercyjne mogą zarobić nawet 9 i więcej procent w skali roku (wobec nieco ponad 6 procent rentowności 10-letnich obligacji skarbowych). Zatem zdecydowanie więcej niż najlepsze lokaty bankowe i oprocentowanie dostępnych na rynku obligacji detalicznych Skarbu Państwa.

Segmenty obrotu działające w ramach Catalyst będą oferowały dostęp do rynku zarówno inwestorom kwalifikowanym, jak i indywidualnym, korzystającym z szerokiego kręgu instytucji pośredniczących – banków i firm inwestycyjnych.

Być może kryzys będzie właśnie katalizatorem nowego rynku Catalyst, w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa mają problemy, by przekonać banki do udzielania kredytów inwestycyjnych, a akcjonariusze z oporami wykładają pieniądze na nowe emisje akcji. Rynek obligacji Catalyst jest więc rozwiązaniem godzącym interesy obydwu stron (spółek poszukujących pieniędzy na inwestycje i inwestorów, którzy nie są skłonni ponosić nadmiernego ryzyka).