Chcesz poprawić płynność finansową? Uzyskaj szybciej zwrot VAT!

Przedsiębiorcy dokonujący zakupów towarów i usług na terytorium Polski, osiągający przychody w dużej części z prowadzonej działalności poza terytorium kraju, mogą wykazywać w bieżących rozliczeniach VAT nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Podlegają one zwrotowi zasadniczo w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Uwaga: obowiązujące przepisy zawierają jednak mechanizmy pozwalające skrócić okres oczekiwania na zwrot podatku.

Podstawowy termin zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy. W wyjątkowych przypadkach termin zwrotu podatku VAT wydłuża się do 180 dni, jeżeli podatnik nie wykazuje w okresie rozliczeniowym sprzedaży opodatkowanej lub organ podatkowy może przedłużyć ww. terminy, jeżeli zasadności zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji.
Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość wnioskowania o tzw. przyspieszony zwrot VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Dodatkowo w takiej sytuacji podatnik musi spełniać warunek, aby wszelkie faktury, z których wynika wykazany w deklaracji podatkowej podatek naliczony, były zapłacone. Istotne może być przy tym, iż podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur podlega odliczeniu w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał daną fakturę lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Tym samym politykę odliczania podatku naliczonego można skonstruować w taki sposób, aby w deklaracji za dany okres rozliczeniowy odliczać podatek naliczony z faktur, które do momentu jej złożenia zostaną zapłacone. Termin zwrotu podatku można również przyśpieszyć poprzez przyspieszenie terminu złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy.
W przypadku generowania istotnych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym można rozważyć również restrukturyzację form rozliczeń pomiędzy stronami transakcji, względnie przeniesienie części działalności do innego Państwa w celu obniżenia kwot podatku naliczonego lub zwiększenia podatku należnego. Należy przy tym pamiętać, iż aby rozwiązanie było efektywne ekonomicznie, koszty implementacji nowych rozwiązań nie powinny przekraczać oszczędności podatnika wynikających z poprawy płynności finansowej.