Agnieszka Chilmon dla magazynu „Polski Przemysł”

We wrześniowym wydaniu magazynu „Polski Przemysł” ukazał się artykuł Agnieszki Chilmon, adwokata i szefa Departamentu Energetyki w Kancelarii Chałas i Wspólnicy.  Mec. Chilmon w tekście rozpatruje czy wsparcie  przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii stanowi pomoc państwa wymagającą notyfikacji KE.

 

Z tekstem można się zapoznać pod linkiem: http://polskiprzemysl.com.pl/prawo-w-firmie/czy-wsparcie-przewidziane-w-projekcie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-stanowi-pomoc-panstwa-wymagajaca-notyfikacji-ke/