Zastosowanie przepisów rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO) do cloud computingu

Już 11 maja 2017 r. dr Bogdan Fischer, partner z Kancelarii Chałas i Wspólnicy podczas wystąpienia na konferencji Best in Clouds opowie o zastosowaniu przepisów rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO) do cloud computingu. Omówiona zostanie m.in. kwestia statusu podmiotu przetwarzającego dane osobowe, jego obowiązków oraz odpowiedzialności.

Dr Bogdan Fischer przedstawi także aspekty transgranicznego przekazywania danych osobowych, w szczególności do tzw. państw trzecich.

W prelekcji uwzględnione zostaną również kwestie dotyczące wymagań w zakresie m.in. integralności, poufności, rozliczalności czy podstaw umownych przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://www.computerworld.pl/konferencja/bestincloud

POZNAJ OFERTĘ NASZEJ KANCELARII ZWIĄZANĄ Z RODO

 

www.rodo.chwp.pl