Zabieramy głos w sprawie gazu łupkowego

Krzysztof Kwiecień z Departamentu Prawa Energetycznego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy zaproszony został do grona ekspertów konferencji pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Gaz łupkowy i energia jądrowa – czyli nowe szanse”. Konferencja odbyła się 24 maja 2012 roku w Businessman Institute.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym, jak gaz łupkowy i energia jądrowa w najbliższych dwóch dekadach odmienią oblicze polskiej energetyki, w jakim stopniu zastąpią dotychczasowe źródła energii i jak odmienią polski bilans energetyczny. Analizowano otoczenie, w jakim muszą podejmować decyzje inwestorzy poszukujący w Polsce gazu niekonwencjonalnego, zastanawiano się, jak otoczenie to może zmienić się w najbliższym czasie, i jakie będą konsekwencje dla koncesjonariuszy, Skarbu Państwa oraz gospodarki. Rozmawiano o kosztach, zyskach oraz formach finansowania nowych projektów energetycznych. Problematyka konferencji skupiła się na kwestiach regulacyjnych, fiskalnych, gospodarczych i społecznych. Krzysztof Kwiecień z Departamentu Prawa Energetycznego Kancelarii zabrał głos m.in. na temat podziału potencjalnych zysków z wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.
Do obrad zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw, komisji parlamentarnych, koncesjonariuszy, samorządów, na których terenie znajdują się złoża gazu lub są planowane lokalizacje elektrowni jądrowych, przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych, naukowców, ekspertów i mediów. Z relacją z wydarzenia będzie można zapoznać się na łamach czerwcowego wydania miesięcznika „Businessman.pl”.