Wspólna Inicjatywa Kancelarii Chałas i Wspólnicy oraz Giełdy Papierów Wartościowych

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wraz z Giełdą Papierów Wartościowych podjęli wspólną inicjatywę organizacji cyklu seminariów poświęconych tematyce NewConnect i Catalyst.

Do wzięcia udziału w seminariach zaproszeni zostali przedsiębiorcy skupieni w izbach przemysłowo – handlowych oraz w innych organizacjach branżowych zrzeszających przedsiębiorców. Seminaria odbędą się m.in. Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie.
Nowoczesna gospodarka wolnorynkowa stworzyła potrzebę korzystania z alternatywnych wobec kredytu bankowego instrumentów pozyskiwania kapitału. Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość łatwego i bezpiecznego finansowania swojej działalności w oparciu o przejrzyste w swojej konstrukcji instrumenty finansowe.
NewConnect jest rynkiem akcji, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Powstał z myślą o młodych, dynamicznych małych i średnich polskich firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie – tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw.
Rynek obligacji Catalyst jest dostosowany do potrzeb różnych inwestorów hurtowych i detalicznych instytucjonalnych i indywidualnych. Stworzenie rynku publicznego dla obligacji komunalnych i korporacyjnych to dla jednostek samorządu terytorialnego dodatkowa alternatywa pozyskania źródeł finansowania na niezbędne inwestycje.
Wspólna inicjatywa Kancelarii i Giełdy Papierów Wartościowych ma na celu propagowanie idei NewConnect i Catalyst wśród lokalnych przedsiębiorców w izbach przemysłowo – handlowych oraz w innych organizacjach branżowych w sześciu miastach w Polsce oraz ich edukacja w tym zakresie.