Zapraszamy na warsztaty w dniu 13.12.2016 r. które poprowadzi dr Bogdan Fischer, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Warsztat pt.: „Umowy wdrożeniowe i usługowe na systemy IT – praktyka przygotowywania, zawierania i zabezpieczania umów” którego celem jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania oraz uzgadniania/negocjowania umów dot. systemów informatycznych. Szkolenie pozwoli przejść przez zagadnienia związane z umowami IT, uporządkować wiedzę z tym związaną wyjaśnić wątpliwości. Wychodzenie od kwestii podstawowych w danym zagadnieniu ma ułatwić „wejście” w temat także osobom dotychczas nie zajmującymi się tą problematyką. W trakcie zajęć omówione zostaną różnorodne problemy prawne dotyczące realizacji projektów. Uwaga zostanie skierowana przede wszystkim na umowy wdrożeniowe i serwisowe, ale w niezbędnym zakresie także na zagadnienia wspólne dla innych umów usługowych dotyczących systemów informatycznych.

Warsztaty skierowane są w szczególności do:

  • managerów i dyrektorów działów IT w firmach planujących wdrożenie systemu informatycznego
  • kierowników projektów
  • osób biorących udział w negocjowaniu umów IT
  • informatyków w firmach IT oraz spółkach zamierzającym wdrożyć system
  • członków zespołów projektowych oraz komitetów sterujących odpowiedzialnych za realizację wdrożenia systemu informatycznego
  • prawników wewnętrznych firm zakładających przystąpienie do realizacji wdrożenia informatycznego
  • dostawców IT

Więcej informacji na: http://www.nconferences.pl/

Serdecznie zapraszamy,