W gronie ekspertów prawa Zamówień publicznych

Szef Departamentu Zamówień Publicznych podczas prestiżowego spotkania branży budowlanej zaproszona do dyskusji na temat obecnego i przyszłego kształtu prawa zamówień publicznych.

W dniach 22-23 lutego w Warszawie w Hotelu Marriott odbyło się „Forum eksperckie – zamówienia publiczne na roboty budowlane”, do udziału którego zostali zaproszeni najlepsi eksperci branży.
Oprócz wymiany doświadczeń, dzięki udziałowi zaproszonych specjalistów, uczestnicy mieli okazję nie tylko do skorzystania z ich ogromnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, ale również do sformułowania opinii i zastrzeżeń na temat istniejących regulacji Prawa zamówień publicznych. Mec. Anna Piecuch, zarówno w swojej prezentacji, jak i w części której była gospodarzem, podjęła się analizy praktycznych aspektów postępowania odwoławczego. Uczestnicy mieli dzięki temu możliwość zapoznania się m.in. z najnowszym orzecznictwem w postępowaniu odwoławczym, czy zagadnieniami związanymi z udziałem wykonawcy i pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu odwoławczym. Szczególne zainteresowanie wzbudzały kwestie dotyczące interesu odwołującego, terminów i form wniesienia odwołania oraz problematyka przystąpienia do postępowania odwoławczego – skuteczne wnoszenie odwołania i prowadzenie postępowania odwoławczego.