Szkolenie: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (w zakresie zmian od 1 stycznia 2016r.)”, 21.06.2016 Warszawa.

W ramach współpracy z TOR Centrum Szkoleniowe nasz specjalista Adwokat Urszula Brzezińska dnia 21.06 br. w Warszawie poprowadzi szkolenie z tematyki poświęconej odpowiedzialności Członków Zarządu.
Program szkolenia obejmie zagadnienia najistotniejsze dla kadry zarządzającej spółek kapitałowych. Umożliwi uczestnikom zdobycie i poszerzenie praktycznej wiedzy dotyczącej odpowiedzialności członków zarządów, możliwości jej delegowania oraz wymianę doświadczeń opartych o praktyczne case study.

Warsztaty skierowane są do:

  • Kadry zarządzającej (Prezesów, Wiceprezesów, Członków Zarządu)
  • Przewodniczących oraz Członków Rad Nadzorczych
  • Prokurentów
  • Dyrektorów ds. prawnych i finansowych
  • Pełnomocników ds. Zarządu
  • Dyrektorów oraz Kierowników Biur Zarządu
  • osób które są obarczone odpowiedzialnością funkcji zarządczych w firmie.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału!