Spotkanie doradcze BCC: „Wybrane obszary odpowiedzialności Zarządów spółek prawa handlowego”

BCC Kancleria Chałas i Wspólnicy - Odpowiedzialność członków zarządów

27 października radca prawny Tomasz Mihułka, Partner Kancelarii Chałas i Wspólnicy, poprowadzi spotkanie doradcze Business Center Club dla członków zarządów spółek handlowych i pracowników kadry zarządzającej pt. „Wybrane obszary odpowiedzialności Zarządów spółek prawa handlowego”.

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu wybranych obszarów odpowiedzialności członków zarządów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności przesłanek cywilnoprawnej, karnoprawnej i karnoskarbowej odpowiedzialności członków zarządu. Temat mimo, że doczekał się wielu opracowań i szeroko jest komentowany przy praktycznej weryfikacji wielokrotnie budzi zaskoczenie osób, które stają same w obliczu odpowiedzialności.