Seminarium: ,,Podatkowa grupa kapitałowa, jako narzędzie optymalizacji podatkowej”, 22 września 2016, Warszawa.

Zapraszamy na seminarium pn. Podatkowa grupa kapitałowa, jako narzędzie optymalizacji podatkowej, które poprowadzi Tomasz Strzałkowski, doradca podatkowy z Kancelarii Chałas i Wspólnicy. Spotkanie to odbędzie się w najbliższy czwartek, 22 września w Warszawie. Jest organizowane we współpracy z Business Center Club. Podczas seminarium, jego uczestnikom przedstawione zostaną najważniejsze aspekty oraz korzyści podatkowe związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup kapitałowych. Biorący udział w seminarium zdobędą wiedzę na temat: optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu struktury podatkowej grupy kapitałowej, szczególnych zasad ustalania dochodu Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK), zamrażania strat podatkowych, czy wykorzystania darowizn w ramach PGK w planowaniu podatkowym.

Seminarium skierowane jest do:

  • kadry zarządzającej,
  • członków rad nadzorczych,
  • dyrektorów finansowych
  • wszystkich zainteresowanych tematem Podatkowych Grup Kapitałowych

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału!