Seminarium: ,,Podatkowa grupa kapitałowa jako narzędzie optymalizacji podatkowej’’ 01.06.2016 r. Warszawa

Po raz kolejny many zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium podatkowym dotyczącym optymalizacji.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwarzają podstawy do optymalizacji dochodów z wykorzystaniem podatkowych grup kapitałowych. Przepisy umożliwiają nadanie grupie spółek kapitałowych, która spełnia określone warunki, szczególnego statusu podatnika podatku dochodowego, odróżniającego tę grupę od innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie stwarza szansę na istotne oszczędności podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. W tym kontekście za atrakcyjne należy uznać prawo do kumulacji dochodów i strat poszczególnych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, możliwość zawieszenia okresu rozliczenia straty oraz szczególne regulacje dotyczące cen transferowych.

Zapraszamy Państwa na seminarium, które poprowadzi Mecenas Tomasz Strzałkowski.

Jego celem jest przekazanie uczestnikom spotkania wiedzy z zakresu założenia, funkcjonowania i korzyści jakie daje uczestnikom funkcjonowanie w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

Seminarium skierowane jest do kadry zarządzającej, członków rad nadzorczych, dyrektorów finansowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem Podatkowych Grup Kapitałowych. Odbędzie się 1 Czerwca w Warszawie.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest pod linkiem:
http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/podatkowa-grupa-kapitalowa-jako-narzedzie-optymalizacji-podatkowej-182.html