Seminarium nt. „Polska – możliwości rozwoju biznesu dla firm litewskich” – za nami.

Po raz kolejny Kancelaria Chałas i Wspólnicy zabrała głos ekspercki w sprawach dotyczących przedsiębiorców litewskich.
W dniu 15.04.2010r. w Ministerstwie Gospodarki w Wilnie na Litwie odbyło się seminarium pt: „Polska – możliwości rozwoju biznesu dla firm litewskich”.

W seminarium wzięło udział ponad 200 osób w tym przedsiębiorcy, dyrektorzy i właściciele firm, kadra menadżerska i kierownicza oraz przedstawiciele ministerstw.

Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy reprezentował prawnik Oddziału Wileńskiego -Andrzej Danovski. Jego prelekcja na temat prawnych zagadnień prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy zadając wiele pytań poszerzali swoją wiedzę o potrzebne do rozwoju biznesu w Polsce informacje.

Z pośród wybitnych prelegentów, głos zabrali: Ryszard Kowalski – Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, Paulius Lukauskas – Dyrektor Generalny VšĮ Eksportuojančioji Lietuva, Virginijus Matuolis – Attaché Specjalny
ds. Handlowych Ambasady Republiki Litewskiej w Warszawie, Sigitas Žutautas – Dyrektor Generalny PZU Lietuva

Seminarium było również doskonałą okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń na temat dalszych perspektyw rozwoju firm litewskich w Polsce.