Rodo na Forum Informacji w Administracji Publicznej

Dr Bogdan Fischer, partner naszej Kancelarii, był prelegentem w na Forum Informacji w Administracji Publicznej, które odbyło się 13-15 listopada 2017 r.

Jego wystąpienie dotyczyło dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w urzędzie na gruncie RODO.

Forum Informacji w Administracji Publicznej.to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas Forum zaproszeni eksperci poruszają najważniejsze tematy dotyczące styku tych zagadnień, z uwzględnieniem zmian wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo). Wiele uwagi jest również poświęcone organizacyjnym i technicznych kwestiom zabezpieczania systemów ochrony informacji i danych.

 

Program konferencji: www.forum.informacjapubliczna.pl/harmonogram/

W zakresie RODO nasi eksperci oferują usługi prawne – audyt zgodności, analizę ryzyka, wsparcie we wdrożeniu, outsourcing funkcji inspektora ochrony danych.

POZNAJ OFERTĘ NASZEJ KANCELARII ZWIĄZANĄ Z RODO

 

www.rodo.chwp.pl