Przygotowaliśmy dwudniowe warsztaty poświęcone inwestycjom liniowym w energetyce

Warsztaty odbywające się w dn. 26-27 czerwca 2012 w Katowicach w całości poprowadzą mec. Magdalena Wojtowicz oraz dr Magdalena Malicka z Departamentu Prawa Energetycznego Kancelarii. W trakcie dwóch dni szczegółowo zostaną omówione prawne aspekty związane zarówno z procesem inwestycyjnym, jaki i prawnorzeczowymi i obligacyjnymi skutkami sadowienia urządzeń na cudzym gruncie. Szkolenie pomoże przejść sprawnie przez procedurę administracyjną i ułatwi stosowanie regulacji prawnych. Do uczestnictwa w warsztatach zaproszone zostały przedsiębiorstwa z branży energetycznej oraz kancelarie prawne i firm doradcze.

  • Jakie są projektowane zmiany w przepisach o urządzeniach przesyłowych?
  • Jak uzyskać prawo do korzystania z cudzej nieruchomości?
  • Jak wygląda projekt ustawy o korytarzach przesyłowych i jakie niesie skutki?
  • Jak wygląda przebieg procesu inwestycyjnego i jak można go usprawnić?
  • Jak wybierać i pozyskiwać teren na lokalizację pod inwestycję?
  • Jakie są zasady przyłączenia obiektów do sieci?
  • Jak uniknąć błędów w procedurze uzyskiwania zezwoleń na realizację procesu inwestycyjnego i zmniejszyć ryzyko kar?

To tylko nieliczne pytania, na które odpowiedzi poznają uczestnicy w czasie dwóch dni warsztatów. Nasi eksperci szczegółowo omówią prawne aspekty związane zarówno z procesem inwestycyjnym, jak i prawnorzeczowymi oraz obligacyjnymi skutkami sadowienia urządzeń na cudzym gruncie. Warsztaty pomogą słuchaczom zaplanować przygotowanie i lokalizację inwestycji liniowych, przygotują ich do projektowanych zmian w przepisach oraz dostarczą wiedzę o skutecznym ich stosowaniu.
Dwudniowe warsztaty Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy zorganizowała we współpracy z Institute for International Research.