„Procedury referralowe” na konferencji czerwcowej

16 czerwca 2009 r. Mecenas Rafał Pelc, jako przedstawiciel kancelarii wziął udział w konferencji: „Rejestracja leków. Procedury międzynarodowe, zmiany porejestracyjne – nowe wyzwania. Konferencja poświęcona była w dużej mierze procedurom europejskim rejestracji leków – MRP i DCP – wystąpienie eksperta z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy – skoncentrowało się na jednym z wycinków ww. procedur, tj. tzw. procedurze wyjaśniającej (referralom). Szef Departamentu Prawa Farmaceutycznego zaprezentował zagadnienie z punktu widzenia rozwiązań prawnych, opierając się zarówno na prawie polskim, jak i wspólnotowym, a także przedstawił różnice i zakres stosowania prawa wiążącego od prawa o charakterze niewiążącym (wytyczne). Mec. Pelc w swojej prezentacji odniósł się do każdego z rodzajów referrali, przedstawił ich skutki, podmioty inicjujące i zakres zastosowania.