Prawo Farmaceutyczne nie do końca jasne

Dyrektor Departamentu Prawa Farmaceutycznego, Mecenas Rafał Pelc był prelegentem seminarium Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Spotkanie zostało zorganizowane dla sędziów wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębiu. Mecenas Pelc dokonał analizy najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz zagadnień związanych z obrotem farmaceutyków. Wygłosił również prelekcję na temat najnowszych tendencji oraz problemów nie uregulowanych przez Prawo Farmaceutyczne na terenie Unii Europejskiej. więcej