„Prawne aspekty współpracy gospodarczej z ukraińskimi kontrahentami” – szkolenie dla MŚP

Dr Vadym Stavinskyi z Departamentu Wschodniego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy poprowadził szkolenie dla przedsiębiorców z grupy MŚP z zakresu prawnych aspektów współpracy gospodarczej z ukraińskimi kontrahentami. Szkolenie zorganizowane zostało przez Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, a także z udziałem Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Pana Vitalija Maksymenko. Podczas spotkania przedstawiciel kancelarii poruszył najbardziej istotne kwestie prawne związane ze współpracą pomiędzy  przedsiębiorcami z Polski i Ukrainy. Wśród nich znalazły się m.in.:  formy zawierania kontraktów oraz skutki niezachowania wymaganej formy, warunki przedmiotowo istotne najczęściej zawieranych kontraktów, klauzule arbitrażowe oraz wybór systemu prawnego w kontrakcie, sposoby zabezpieczenia swoich praw podczas zawierania umów.  Ważnym elementem spotkania było poruszenie kwestii negocjacje z ukraińskim kontrahentem z uwzględnieniem różnic kulturowych.