O zamówieniach publicznych otwarcie

Nasz ekspert, mec. Anna Piecuch, kierująca w Kancelarii Departamentem Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego, została zaproszona do grona najlepszych krajowych specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych.

Mec. Piecuch, w trakcie III Dnia Otwartego Zamówień Publicznych, który odbył się 15 września b.r. w Warszawie, wzięła udział w sektorowej dyskusji, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Infrastruktury. Mec. Piecuch, posiadająca bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze z zakresu zamówień publicznych, omawiała kwestie związane m.in. z zatrzymaniem wadium (w szczególności w kontekście najnowszego postanowienia SN), problematykę udostępnienia potencjału technicznego, finansowego i kadrowego oraz dokumentów, jakich może żądać zamawiający.

Wydarzenie było doskonałą okazją do kompleksowej prezentacji tematu zamówień publicznych, ale również – co szczególnie docenili uczestnicy – ukazania prostych sposobów na sprawne przeprowadzanie postępowań, które na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane i trudne. Podczas spotkania, eksperci odpowiadali na najbardziej palące pytania, np. Jak obszar środków ochrony prawnej będzie funkcjonować bez możliwości składania do zamawiającego protestów, lub też, po jakie tryby należy sięga przy udzielaniu zamówienia?

Oprócz części praktycznej, w trakcie Dnia Otwartego wiele uwagi poświęcono dyskusjom nad orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i nowymi przepisami prawa zamówień publicznych, obowiązujących od 29 stycznia 2010 r.