Mecenas Paweł Borowski o zatrudnianiu i wynagradzaniu członków organów spółek kapitałowych

Do grona prowadzących szkolenie pt. „Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych” zaproszony został mecenas Paweł Borowski, Szef Departamentu Prawa Procesowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Wydarzenie odbędzie się 26 kwietnia w Warszawie.

Mecenas Borowski wystąpi z prelekcją na temat zasad zatrudniania i wynagradzania członków organów spółek kapitałowych. Poruszy kwestie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, przeanalizuje charakter prawny aktu powołania, omówi też rodzaje kontraktów menedżerskich oraz zasady wynagradzania członków organów spółek. W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych oraz Ministerstwa Skarbu Państwa. W swoich wystąpieniach podejmą m.in. zagadnienia związane z pozycją zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych, odpowiedzialnością cywilnoprawną zarządu i rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności władz spółek kapitałowych. Wśród tematów prelekcji pojawią się też kwestie związane z odpowiedzialnością karną i karno-skarbową członków zarządu.