Mecenas Magdalena Wojtowicz na konferencji „Rynek Energii Elektrycznej 2012”

„Nowy model rynku energii i cen, planowane zmiany i trendy w regulacji”, to motyw przewodni konferencji, na którą zaproszona została Magdalena Wojtowicz, radca prawny z Departamentu Prawa Energetycznego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Wydarzenie miało miejsce 30 marca w Warszawie.

Konferencja poświęcona była nowym uwarunkowaniom rynku energii elektrycznej w 2012 roku, planowanym zmianom i trendom w elektroenergetyce, w szczególności w obliczu projektowanych zmian ustawodawczych związanych z pracami nad wprowadzeniem tzw. trójpaku energetycznego. Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele kadry zarządzającej przedsiębiorstw energetycznych. Mecenas Magdalena Wojtowicz przedstawiła projekt nowych regulacji w prawie energetycznym, istotnych z punktu widzenia odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Omówiła treść, znaczenie oraz konsekwencje wprowadzenia projektowanych regulacji prokonsumenckich. Istotnym punktem prelekcji było przedstawienie zasad działania systemu wsparcia odbiorcy wrażliwego, jego wad, zalet i skutków wprowadzenia w formie aktualnie zaprojektowanej. Regulacje dotyczące odbiorcy wrażliwego zestawione zostały z treścią przepisów ustawy o pomocy społecznej, istotnych dla określenia kręgu odbiorców, którzy mogą być uznani za odbiorców wrażliwych.