Mecenas Chałas na konferencji Sport & Business Challenge

Konferencja Sport & Biznes Kancelaria Chałas i Wspólnicy

11 października odbyła się konferencja Pulsu Biznesu „Sport & Business Challenge”. Tematem przewodnim było jak inwestować w sport, by wygrać. Wśród prelegentów wystąpiły najważniejsze postacie sportowego biznesu: minister sportu, sponsorzy, szefowie związków, właściciele klubów oraz sportowcy.

– W ciągu czterech lat tylko na infrastrukturę sportową przekażemy łącznie ok. 1,8 mld zł, dzięki czemu powstanie od 2,5 do 3 tysięcy obiektów sportowych. Od małych boisk aż po duże hale. Do tego jeszcze dochodzi program OSA, w ramach którego przybędzie ok. trzech tysięcy obiektów małej infrastruktury sportowej. Można więc powiedzieć, że w cztery lata powstanie łącznie ok. sześciu tysięcy obiektów sportowych, od tych małych aż po duże – powiedział Minister Bańka.

Mecenas Jarosław Chałas wziął udział w debacie z udziałem Macieja Szczęsnego, Mariusza Czerkawskiego i Apoloniusza Tajnera, która dotyczyła współpracy na linii sportowiec – sponsor. Na tej pozornie przejrzystej relacji istnieje wiele potencjalnych konfliktów. Uczestnicy dyskusji przedstawili garść praktycznych porad czerpiąc z własnego bogatego doświadczenia. Jarosław Chałas zwrócił uwagę, że zawodnik powinien wymagać, by jego wizerunek był odpowiednio eksponowany.

Konferencja Sport & Biznes Kancelaria Chałas i Wspólnicy

Na konferencji ogłoszono również rozpoczęcie programu wsparcia dzieci i młodzieży z małych klubów oraz szkół Sportbonus Dzieciom. Organizatorem jest Fundacja Kibica, a patronat objął PKOl. Akcja społeczna ma na celu wsparcie finansowe oraz pomoc w zakresie szkolenia młodzieży i wyposażenia w sprzęt. Zaproszono do niej 40 tysięcy klubów i 50 tysięcy szkół oraz przedszkoli z całego kraju.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy świadczy wyspecjalizowane usługi prawne w zakresie prawa sportowego, zarówno na rzecz krajowych i zagranicznych klubów, związków i organizacji sportowych oraz innych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży sportowej. Doradza również zawodnikom, trenerom i innym osobom związanym ze sportem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzi m. in.:

  • opracowywanie aktów wewnętrznych polskich związków sportowych oraz regulaminów klubów sportowych,
  • sporządzanie oświadczeń i regulaminów antykorupcyjnych w sporcie,
  • negocjowanie, sporządzanie i zawieranie umów pomiędzy klubami i stowarzyszeniami sportowymi a trenerami, zawodnikami, agentami sportowymi, sponsorami i działaczami sportowymi oraz sztabem medycznym,
  • negocjowanie i sporządzanie umów transferowych oraz umów sponsorskich,
  • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i organizacyjnych przed organami polskich związków sportowych,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przez sportowymi sądami polubownymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi czy sądami arbitrażowymi,
  • sporządzanie opinii prawnych.