Obszar tematów związanych z gospodarką opakowaniami jest niezwykle rozległy. Podlega on bardzo istotnym zmianom prawnych i rewolucji technologicznej, zdecydowanie zmieniającej technologie opakowań oraz ich design. W najbliższym czasie polskie prawo w zakresie gospodarki opakowaniami będzie podlegać zmianom ze względu na konieczność notyfikowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Z tej okazji firma Movida Conferences zorganizowała w dniach 22-24 czerwca kongres Opakowania 2010. Organizatorzy już po raz kolejny zaprosili do grona ekspertów prawników Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Wygłosili oni cieszącą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców prelekcję na temat ochrony własności intelektualnej w kontekście tematyki opakowań towarów (prawo autorskie, własność przemysłowa, know-how, prawo patentowe). Ponadto na konferencji omawiano m.in. aktualny ład prawny, obowiązki przedsiębiorców w zakresie uiszczania opłat produktowych i depozytowych oraz proponowane zmiany. Poruszona została także kwestia wytycznych odnośnie niezbędnej dokumentacji w sprawie badań opakowań jak i obowiązkowych oznaczeń na opakowaniach.

Udział w konferencji był dla zaproszonych cennym doświadczeniem – zarówno dzięki możliwości zdobycia przydatnej wiedzy, przekazanej przez najlepszych ekspertów, jak i dzięki okazji do wymiany doświadczeń w gronie praktyków dbających o najwyższą jakość opakowań.